the red half in manchester doesn't pour money to find Harry Kane, the main reason is here

IreneWan19's Avatar

IreneWan19

21 Apr, 2020 08:11 AM

nửa đỏ thành manchester từ bỏ ý định chi 200 triệu bảng tìm Harry Kane vì người chỉ đạo Solskjaer tin rằng, ông đang có trong tay tiền đạo chất lượng ko chưa được tốt là Marcus Rashford.

Ngay khi tiếp quản ghế nóng ở Old Trafford, mục tiêu thân Solskjaer đã nói chuyện mang Rashford, truyền sự tự tin riêng cho học sinh rằng cậu có thể vươn lên thành cầu thủ nhất quả đất.
http://tylecuocbong.com/ket-qua/

  1. IreneWan19 closed this discussion on 21 Apr, 2020 08:12 AM.

Discussions are closed to public comments.
If you need help with Lighthouse please start a new discussion.

Keyboard shortcuts

Generic

? Show this help
ESC Blurs the current field

Comment Form

r Focus the comment reply box
^ + ↩ Submit the comment

You can use Command ⌘ instead of Control ^ on Mac